Hài tết 2015: Xông nhà - Công Lý, Bình Trọng. Tiểu phẩm hài tết Xông nhà là tiểu phẩm hài hay nằm trong top các tiểu phẩm hài dù hết tết rồi nhưng vẫn muốn được xem lại, diễn viên Công Lý, Bình Trọng, Tạ Am, Vân Anh, Thùy Dương

>> Hài tết 2015: Ba bà tiên - Phi Phụng, Trấn Thành

>> Hài tết 2015: "Khóc hay cười" Full HD

Hài tết 2015: Xông nhà - Công Lý, Bình Trọng

Theo youtube