Hài tết 2015: Tội cờ bạc -Chiến Thắng, Vân Dung. Tiểu phẩm hài 'Tội cờ bạc' là tiểu phẩm hài hay nằm trong top các tiểu phẩm hài dù hết tết rồi nhưng vẫn muốn được xem lại, diễn viên Chiến Thắng, Vân Dung, Thanh Dương

>> Hài tết 2015: Ba bà tiên - Phi Phụng, Trấn Thành

>> Hài tết 2015: Xông nhà - Công Lý, Bình Trọng

Hài tết 2015: Tội cờ bạc -Chiến Thắng, Vân Dung

Theo youtube