hài tết 2015: Thử thách cuối cùng - tiếng chày trên sóc bomBo. Là tiểu phẩm hài tết 2015 ất mùi mới nhất của nhóm HKT mang lại nhiều tiếng cười cho ngày đầu năm mới, mời quí vị các bạn đón xem!

>> Hài tết 2015: "Cưới nhanh kẻo tết" phần 1 - Vượng Râu, Chiến Thắng

>> Hài tết 2015: "Cưới nhanh kẻo tết" phần 2 - Vượng Râu, Chiến Thắng

Hài tết 2015: Thử thách cuối cùng - tiếng chày trên sóc bomBo

Theo youtube