Hài tết 2015: "Khóc hay cười" Full HD. Tiểu phẩm hài tết 2015 'khóc hay cười' là tiểu phẩm hài hay, với các diễn viên danh hài Chiến Thắng, Quang Tèo, Hiệp Gà, Nghệ sĩ Kim Xuyến

>> Hài tết 2015: "Tiến sĩ lở mồm" Hài Vượng Râu hot 2015 Full HD

>> Hài tết 2015: Xuân phát tài 5 - Rể nội rể ngoại - Hài Xuân Hinh

Hài tết 2015: "Khóc hay cười" Phần 1

Hài tết 2015: "Khóc hay cười" Phần 2

Theo youtube