Hài Hoài Linh mới nhất 2016 "Long đẹp trai". Xem hài kịch "Long đẹp trai" chắc chắn sẽ cười và cười sẽ nhớ danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Long đẹp trai, Phạm Trưởng, Thu Trang, Khánh Bình, Nam Thư,...

>> Phim hài Hoài Linh mới nhất 2016 "Bắc nam cùng cười" Full

>> Cười đau ruột với tiểu phẩm hài Hoài Linh - Vân Sơn: Nhớ con

Tiểu phẩm hài kịch, hài Hoài Linh mới nhất "Long đẹp trai"

Video hài Hoài Linh "Long đẹp trai"

Nguồn: Youtube