Hài Trấn Thành "Mật và Ruồi "

Video hài 2015 Hài Trấn Thành "Mật và Ruồi" Là tiểu phẩm hài kịch hay, Xem & Cười vỡ bụng với sự diễn xuất Trấn Thành, Lê Khánh, Tiến Luật

Wn.com.vn Tổng hợp Những Hài tết đặc sắc, tuyển chọn những hài hay nhất, mang lại cho bạn những giây phút vui cười thoải mái xả stress ....

Hai Tran Thanh "Mật và ruồi"

Theo youtube