Hài Trấn Thành "Ăn cướp gặp bà già"

Video hài 2015 Hài Trấn Thành "Ăn cướp gặp bà già" Là tiểu phẩm hài kịch hay, Xem & Cười vỡ bụng với sự diễn xuất Trấn Thành

Wn.com.vn Tổng hợp Những Hài tết đặc sắc, tuyển chọn những hài hay nhất, mang lại cho bạn những giây phút vui cười thoải mái xả stress ....

Hai Tran Thanh "Ăn cướp gặp bà già"

Theo youtube