Hài Tết 2016: "Cười Hay Khóc" tập 1 - Quang Tèo, Chiến Thắng. Tiểu phẩm hài tết 2016, Hiệp Gà vào vai Thằng Hóng con nhà ông hớt, trước đây có đi ăn chộm chó, sau đó anh đổi đời làm giám đốc đi xe vip về làng...Dụ dỗ Quang Tèo và Chiến Thắng kiếm tiền, diễn biến câu chuyện xảy ra thế nào mời các bạn cùng xem nhé!

>> Hài tết 2015: Tội cờ bạc -Chiến Thắng, Vân Dung

>> Hài tết 2015: Xông nhà - Công Lý, Bình Trọng

Hài Tết: "Cười Hay Khóc" tập 1 - Quang Tèo, Chiến Thắng

Theo youtube