Hài Hoài Linh - Tiểu Phẩm Hài Bệnh Lạ (Tập 1) 2015. Là tiểu phẩm hài mới nhất 2015 với các diễn viên tham gia : Hoài Linh, Hứa Minh Đạt, Lê Hoàng, Phi Nga, Quách Ngọc Tuyên, Thái Quốc Nguyên, Gia Linh, Mai Nguyễn vừa hài vừa hay lại rất ý nghĩa.

>> Hài Hoài Linh 2015 - "Có Chửa & Hám Của"

>> Video hài "Ông Vua Mê Gái" - Châu Việt Cường

Video hài Hoài Linh 2015 - Tiểu Phẩm Hài Bệnh Lạ (Tập 1)

Theo Internet /  Youtube