Hài Hoài Linh - Tiểu Phẩm Hài 'Bệnh Lạ' (Tập 2) 2015. Cùng tiếp tục với những tiểu phẩm hài Hoài Linh. Chúng ta sẽ cùng được thưởng thức tiểu phẩm hài "bệnh lạ" của nhóm nghệ sĩ hài Hoài Linh và những người bạn.

>> Hài Hoài Linh 2015 - Tiểu Phẩm Hài Bệnh Lạ (Tập 1)

>> Hài Hoài Linh 2015 - Gia Đình Kỳ Quái

Video hài Hoài Linh: Tiếng cười thâm thúy với tiểu phẩm "Bệnh lạ" tập 2

 Thông qua tiểu phẩm này, chúng ta thấy được sự sâu sắc, thâm thúy trong những tiếng cười mà vở hài kịch mang lại. Và thêm một lần nữa Hoài Linh cho thấy tài năng của mình trong vai trò một diễn viên hài

Hòa Công

Theo Internet /  Youtube