Hài Hoài Linh  2015 - Người Nhà Quê - Phần 1. Là tiểu phẩm hài mới nhất 2015 vừa hài vừa hay lại rất ý nghĩa với 5 phần, các diễn viên chính nghệ sĩ hài Hoài Linh, Chí Tài, Thanh Thủy, Thái Hòa.

>> Hài Hoài Linh 2015 - "Có Chửa & Hám Của"

>> Video hài "Ông Vua Mê Gái" - Châu Việt Cường

Video hài Hoài Linh 2015 - Người Nhà Quê - Phần 1

Theo Internet /  Youtube