Hài Hoài Linh 2015 - Lộc Bất Tận Hưởng. Là tiểu phẩm hài mới nhất 2015 tríc đoạn mùa xuân ơi mùa xuân ơi...tết nhất làm chi, ai bày tết nhất làm chi, lo quần lo áo rồi lo đi chạy tiền....với các diễn viên chính, Hoài linh, chí Tài.

>> Hài Hoài Linh 2015 - "Có Chửa & Hám Của"

>> Video hài "Ông Vua Mê Gái" - Châu Việt Cường

Video hài Hoài Linh 2015 - "Lộc Bất Tận Hưởng"

Theo Internet /  Youtube