Hài Hoài Linh "Vỡ Nợ". Tiểu phẩm hài tết Vỡ Nợ với sự diễn xuất Hoài Linh - Chí Tài hài kịch, hài hước vui nhộn cười vỡ bụng

Xem hài tết Hoài Linh "Vỡ Nợ"

 

Theo youtube