Dạy con, Glenn Doman và 'dạy con' học toán với dãy số. Các nhà toán học luôn hào hứng với các kết quả của con số sắp xếp trong dãy số. Các nhà toán học Hy Lạp cổ đại đã nhìn ra tính nghịch lý trong các con số toán học mà không bao giờ có thể hiểu được và một vài loại dãy số trong đó có liên quan tới việc phát minh ra các lĩnh vực khác cao hơn toán học. Cùng tìm hiểu cách dạy con với dãy số thôi các mẹ ơi!

day-con-hoc-toan-voi-day-so-3-.jpg

Glenn Doman và 'dạy con' học toán với dãy số

Học về dãy số với glenn doman

- Những đứa trẻ nhỏ cũng giống như những nhà toán học nhỏ tuổi, cũng yêu thích các dãy số. Việc giới thiệu cho con bạn làm quen với các dãy số sẽ trở nên khá đơn giản với những tấm thẻ có chấm tròn. Bắt đầu như vậy là dễ hiểu và rõ ràng nhất. Ví dụ như:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

day-con-hoc-toan-voi-day-so-2-.jpg

- Con của bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy và thích thú với thứ tự và quy tắc xuất hiện của các con số trong dãy số trên. Các nhà toán học gọi ba dãy số trên là chuỗi số học. Một chuỗi có thể được bắt đầu bằng bất kỳ số nào. Các chuỗi có thể liên quan tới nhau, có hạn hoặc vô hạn, nhưng tất nhiên bạn sẽ chỉ sử dụng những dãy có hạn để dạy con. Những chuỗi đó đều có hiệu bất biến, giữa hai số kế tiếp nhau. Hiệu bất biến của ba dãy số trên là 2, 5, và -1. Bạn có thể lựa chọn và đưa ra cả ba chuỗi số học mà hình thành bẳng nhân, dãy tiến hoặc lùi, và chắc chắn các dãy số đó sẽ giúp ích cho con khi học bảng nhân.

- Một loại dãy khác theo nguyên tắc của dãy số gọi là cấp số nhan. Trong dãy số nhân, có tỉ lệ bất biến giữa các số kế tiếp. Dưới đây là một dãy số nhân, có tỉ lệ là 2; 1/2; 1/3;

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

80, 40, 20, 10, 5

81, 27, 9, 3, 1

day-con-hoc-toan-voi-day-so-1-.jpg

- Trẻ có khả năng đáng ngạc nhiên khi biết thẻ nào sẽ là tấm thẻ tiếp theo trong dãy số. Sau khi bạn đã đưa ra cho con các dãy số khác nhau, bạn có thể cho con cơ hội để giải quyết bài toán. Đơn giản là bạn giơ toàn bộ dãy số ra và cuối dãy số bạn giữ hai tấm thẻ và hỏi Số nào là số tiếp theo trong dãy số? Sau đó bạn có thể đưa ra các dãy số phức tạp hơn. Việc bạn cho con học về dãy số từ bây giờ sẽ là nền tảng cho việc học tập sau này của con.

>> Đọc thêm: Toàn tập từ A -> Z dành cho mẹ mang thai

Nguồn.webnuoicon.com