Giá cà phê ngày 16/3/2016 - Xem giá cà phê thứ 4 hôm nay. Cập nhật giá cà phê ngày 16/3/2016 trong nước tại: FOB (HCM) - Đắk Lắk - Lâm Đồng, Gia Lai... Giá cá phê Robusta, Arabica hôm nay 16/3/2016

Giá cà phê ngày 16/3/2016 trong nước:

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,383 Trừ lùi: -40
Giá cà phêĐắk Lăk 31,200 -300
Lâm Đồng 30,900 -300
Gia Lai 31,300 -300
Đắk Nông 31,200 -300
Hồ tiêu 145,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,260 0

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London:

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 1392 -19 -1.35 % 0 1392 1392 0 ---
05/16 1423 -15 -1.04 % 7306 1441 1415 1435 ---
07/16 1451 -14 -0.96 % 6248 1469 1445 1465 ---
09/16 1475 -14 -0.94 % 2799 1492 1469 1487 ---
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York:

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 124.1 -1.5 -1.19 % 20 125 124.1 125 ---
05/16 125.7 -1.5 -1.18 % 21799 127.8 125.35 126.9 ---
07/16 127.5 -1.45 -1.12 % 7544 129.6 127.1 128.6 ---
09/16 129.1 -1.45 -1.11 % 4681 131.2 128.75 130.15 ---
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Giá cà phê ngày 16/3/2016 được cập nhật tự động từ internet

Nguồn: giacaphe.com/