Gần 2000 "tai nạn giao thông" xảy ra trong tháng 2/2015. Tin trong ngày, ngày 27-2, Văn phòng Bộ Công an đã công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ trong toán quốc tháng 2-2015 (tính từ 16-1-2015 đến 15-2-2015).

Theo đó, trong tháng 2-2015, toàn quốc xảy ra 1.935 vụ tai nạn giao thông, làm chết 786 người, làm bị thương 1.715 người. So với tháng 1-2015, giảm được 234 vụ (-10,79%), tăng 5 người chết (0,64%), giảm 332 người bị thương (-16,22%).

Tai nạn giao thông tháng 2/2015

Tin nhanh trong ngày, tổng hợp tai nạn giao thông tháng 2/2015

Cũng trong thời gian này, cả nước xảy ra 304 vụ cháy nổ làm chết 4 người, bị thương 27 người. Trong đó có 298 vụ cháy làm 2 người chết, 19 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tỉnh trên 63 tỉ đồng. So với tháng 1-2015, tăng 61 vụ cháy (25,74%), giảm 10 người chết, tăng 13 người bị thương.

Theo Tuổi trẻ