FPT dự kiến trả 55% cổ tức. Tập đoàn FPT (Mã CK: FPT) vừa công bố kế hoạch trả cổ tức 2013 với tỷ lệ 55% và hiện chỉ còn chờ đại hội cổ đông phê duyệt. Theo phương án này, cổ đông FPT sẽ được nhận cổ tức bằng cả tiền và cổ phiếu.

Doanh nhân pháp luật

Cụ thể, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt được đề xuất cho cả năm 2013 là 30%, tương đương 3.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Trước đó, tập đoàn đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% trong năm qua. Số còn lại sẽ tiếp tục chi trả trong quý II, sau khi được đại hội cổ đông phê duyệt vào cuối tháng 3 tới.

Còn phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu được tập đoàn dự kiến tỷ lệ 25%. Điều này có nghĩa mỗi cổ đông nắm 4 cổ phần hiện hữu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Số chứng khoán phát hành thêm sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện, dự tính cũng trong quý II.

Sang năm 2014, FPT dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 20%. Tại đại hội cổ đông năm ngoái, hội đồng quản trị tập đoàn cũng từng đặt kế hoạch cổ tức 20% bằng tiền mặt cho cả năm 2013.

Thông tin về việc chia cổ tức của tập đoàn khiến giá cổ phiếu FPT trong phiên ngày 11/3 tăng thêm 3.500 đồng. Tổng cộng hơn 2,1 triệu cổ phiếu FPT khớp lệnh thành công, ghi nhận mức cao nhất kể từ hôm 26/2. Năm qua, chuyện kinh doanh của FPT cũng đạt kết quả khả quan khi thu về hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 4% so với một năm trước.

nguồn: vnexpress.net