Chi tiết các vật mới được cập nhật trong tháng 8 của FIFA Online 3. Hãy cùng khám phá bí ẩn bên trong những chiếc hộp này.

Hộp bạch kim tháng 8

Giá bán: 999 cash

Thời gian bán trong shop: từ 5/8

Bạn sẽ nhận được tất cả các món đồ bên dưới

Tên vật phẩm

Số lượng

Thẻ Chỉ định Top 30 World Cup

3 phần

Thẻ Chỉ định Top 50 World Cup

4 phần

Thẻ Chỉ định Top 100 World Cup

4 phần

Chìa khóa may mắn vàng World Cup

10 phần

Hộp may mắn vàng World Cup

10 phần

2,000,000 EP

1 phần

fifa-online-3-vat-pham-moi-thang-8-03.jpg

Hộp vàng tháng 8

Giá bán: 599 cash

Thời gian bán trong shop: từ 5/8

Bạn sẽ nhận được tất cả các món đồ bên dưới

Tên vật phẩm

Số lượng

Thẻ chỉ định Top 50 World Cup

3 phần

Thẻ chỉ định Top 100 World Cup

3 phần

Thẻ chỉ định Top 200 World Cup

3 phần

Chìa khóa may mắn tím World Cup

5 phần

Hộp may mắn tím World Cup

5 phần

1,000,000 EP

1 phần

Hộp bạc tháng 8

Giá bán: 333 cash

Thời gian bán trong shop: từ 5/8

Bạn sẽ nhận được tất cả các món đồ bên dưới

Tên vật phẩm

Số lượng

Thẻ chỉ định Top 100 World Cup

2 phần

Thẻ chỉ định Top 200 World Cup

3 phần

Thẻ chỉ định Top 300 World Cup

3 phần

Chìa khóa may mắn bạc World Cup

5 phần

Hộp may mắn bạc World Cup

5 phần

500,000 EP

1 phần

Review vật phẩm

nguồn: http://fo3.garena.vn