Cùng cười với cách xưng hô với sếp của 2 nhân viên. Tại một buổi họp, trong lúc rảnh rỗi, hai cô thư ký tâm sự với nhau:

- Mình trông cậu với sếp có vẻ thân nhau đấy. Thế cậu xưng hô với ông ấy thế nào?

- Đơn giản thôi. Trước mặt vợ con sếp hay đồng nghiệp, tớ gọi là chú. Khi chỉ còn lại hai người, tớ gọi là anh. Thế còn cậu?

- Tớ thì khác. Có mặt mọi người tớ gọi là chú. Khi có riêng hai người tớ gọi là cụ.

- Eo ôi. Gọi thế chắc sếp ghét cậu lắm nhỉ?

- Ghét thế nào được. Mỗi khi tớ chu mồm lên gọi: "Ôi... dê cụ của em ơi!" là ông ấy lại cười khanh khách.