Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã họp và xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tất cả các tổ hợp xét tuyển (tức khối thi) đều là 15 điểm.


Sáng nay, 28.7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã họp và xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tất cả các tổ hợp xét tuyển (tức khối thi) đều là 15 điểm. Mức điểm này dành cho tổng số điểm 3 môn không có nhân hệ số, đối với thí sinh KV3 và nhóm không ưu tiên.

Ở các khối thi truyền thống như A, B, C và các tổ hợp môn thi có ít nhất từ 2 môn tự nhiên (toán, lý, hóa, sinh) trở lên, thì mức điểm trung bình thí sinh đạt được nằm trong khoảng 16 - 18 điểm. Trong khi đó, các tổ hợp gồm môn toán kết hợp với các môn xã hội hoặc môn ngoại ngữ thì điểm thi trung bình thấp hơn, chỉ ở mức 13 - 15 điểm.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đã xem xét đến yếu tố đảm bảo nguồn tuyển cho các trường. Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải dự trù một hệ số dôi dư nguồn tuyển nhất định. Nghĩa là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ xác định sao cho số thí sinh đạt được mức điểm này trở lên dôi dư theo tỉ lệ nhất định, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của khối thi đó.

Nguồn: thanhnien.vn