Cờ tướng, nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại bài 1. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thế cờ tướng về 'Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại', với phương pháp ra quân, hay còn gọi là khai cuộc cụ thể trong bài này chúng ta sẽ tập với thế cờ tướng Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại.

>> Hướng dẫn chơi cờ tướng với thế "Hai Xe kẹp Sĩ bắt Tướng"

>> Cờ tướng, Một thế thế cờ tướng hay và cách hóa giải

Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn chơi các thế cờ tướng với cuộc "Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại" bài 1

Video hướng dẫn chơi cờ tướng với nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại bài 1

Theo youtube