Cờ tướng, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 6 trong chuyên mục Bình phong Mã. Nếu ở ván cờ tướng trước chúng ta đã thấy được sự lợi hại của thế cờ "Tả Mã bản Hà" thì ở  bài này chúng ta sẽ được tham khảo những miếng đánh để ngăn chặn nước đi "Tả Mã bản Hà". Mời các bạn cùng xem video để dõi theo xem liệu có ngăn chặn được hay không?

>> Hướng dẫn chơi cờ tướng với thế “Mã vào gọng Sĩ bắt Tướng”

>> Bài 3: Thế “Hậu thủ Thuận Pháo phá Pháo Đầu” trong cờ tướng căn bản

Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn chơi các thế cờ tướng với cuộc "Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại" (bài 6)

Video hướng dẫn chơi cờ tướng với nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại (bài 6)

Theo youtube