Cờ tướng, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 3 trong chuyên mục Bình phong Mã. Ở bài 3 chúng ta cần nắm vững được yếu lĩnh của thế trận cờ tướng Tả Mã Bản Hà mà chúng ta đang chơi một cách tinh tế, yếu lĩnh của nó là sử dụng hợp lý con Mã để chiếm được lợi thế.

>> Cờ tướng, nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại bài 1

>> Hướng dẫn chơi cờ tướng với thế "Hai Xe kẹp Sĩ bắt Tướng"

Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn chơi các thế cờ tướng với cuộc "Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại" (bài 3)

Video hướng dẫn chơi cờ tướng với nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại (bài 3)

Theo youtube