Cờ tướng, nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại (bài 2). Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu những biến hóa của nước đi pháo và khi đó chúng ta đã đi những nước phản đòn rất hay mà chung cuộc là chúng ta đã chiếm được lợi thế. Và đến với bài 2 hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một nước đi khác đó là pháo 8 tấn 2 của đỏ, chúng ta cùng theo dõi.

>> Cờ tướng, nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại bài 1

>> Hướng dẫn chơi cờ tướng với thế "Hai Xe kẹp Sĩ bắt Tướng"

Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn chơi các thế cờ tướng với cuộc "Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại" (bài 2)

Video hướng dẫn chơi cờ tướng với nghiên cứu và Khai cuộc Bình phong Mã hiện đại (bài 2)

Theo youtube