Cờ tướng, Cách đi pháo trong cờ tướng lợi hại nhất. Pháo là một quân cờ mạnh trong cờ tướng nhưng cũng rất khó sử dụng. Nếu kể đến phép công thành thì có thể nói: không thể tấn công mạnh và hiệu quả hơn thế Pháo Đầu và khi phòng thủ mà có pháo thì góp phần chuyển thủ thành công, bại thành thắng.

Để sử dụng một cách hiệu quả quân pháo cần lưu ý những điểm sau:

– Pháo là một quân cờ mạnh trong cờ tướng nhưng cũng rất khó sử dụng. Nếu kể đến phép công thành thì có thể nói: không thể tấn công mạnh và hiệu quả hơn thế Pháo Đầu và khi phòng thủ mà có pháo thì góp phần chuyển thủ thành công, bại thành thắng.

– Sử dụng pháo một cách linh hoạt và thuần thục cùng với mã và xe, pháo được đánh giá là một trong ba mũi tấn công mạnh và linh hoạt nhất trên bàn cờ tướng.