Phát hiện con do vợ vừa sinh không phải con ruột mình, tôi xin ly hôn nhưng tòa án không chấp thuận vì đứa trẻ mới được 5 tháng.

Hiện, vợ tôi lại muốn đăng ký khai sinh cho con và đề nghị tôi đứng tên cha đứa trẻ. Tôi không đồng ý.

Trong trường hợp này tôi phải làm thế nào? Vợ chồng tôi có đăng ký kết hôn hợp pháp.

Luật sư trả lời:

Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc xác định cha, mẹ:

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định".

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định: "Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không phải là con mình".

Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, dù bạn khẳng định bạn không phải là cha đứa trẻ, nhưng đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nên về nguyên tắc, đứa trẻ vẫn được xác định là con chung của vợ chồng bạn.

Nếu không muốn nhận đứa trẻ là con, bạn cần có chứng cứ để chứng minh. Sau đó bạn có thể yêu cầu tòa án xác định đứa trẻ không phải là con của bạn. Nếu trước khi đăng ký khai sinh cho đứa trẻ mà bạn đã có Bản án/ Quyết định của Ttòa án về việc bạn không phải là cha đứa trẻ và Bản án/ Quyết định đó đã có hiệu lực thì vợ bạn không được lấy tên bạn là cha đứa trẻ khi chưa được sự đồng ý của bạn.

Trong trường hợp vợ bạn đã lấy tên bạn với tư cách là cha đứa trẻ để đi đăng ký khai sinh cho đứa trẻ và bản chính Giấy khai sinh của đứa trẻ đã ghi tên bạn, nhưng sau đó, tòa án đã ra Bản án/ Quyết định về việc bạn không phải là cha đứa trẻ và Bản án/Quyết định đó đã có hiệu lực, bạn có thể làm thủ tục thay đổi hộ tịch theo quy định tại khoản 1, Điều 41, Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.

Theo đó, bạn xuất trình bản chính Giấy khai sinh của đứa trẻ, Bản án/Quyết định của ttòa án về việc bạn không phải là cha đứa trẻ và nộp Tờ khai theo mẫu quy định tới Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho đứa trẻ trước đây để giải quyết việc thay đổi hộ tịch trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của đứa trẻ theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về quản lý và đăng ký hộ tịch, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/2012.

Tóm lại, với trường hợp của bạn hiện nay, vợ bạn vẫn có quyền lấy tên bạn với tư cách là cha đứa trẻ để đi đăng ký khai sinh cho con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng bạn, trừ trường hợp bạn có căn cứ chứng minh đứa trẻ không phải con của mình và đã được tòa án nhân dân có thẩm quyền ra Bản án/ Quyết định về việc đứa trẻ không phải con bạn theo quy định của pháp luật.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Tổng hợp từ Vnexpress/ Biendao24h.vn