Clip Aoe Hay: Chim Sẻ Vs Bi Bi - "Tập trận trước đại chiến". Trận Bật Time KINH ĐIỂN của Chim Sẻ Đi Nắng khi BiBi cầm SHANG.

>>> Clip Aoe: Tổng hợp các lối đánh dị của Aoe Trung Quốc

>>> Chia sẻ clip Aoe hay: Trận cầm Cathar cân 2 Shang Pho của Chimse

Video Aoe: Chim Sẻ Vs Bi Bi - "Tập trận trước đại chiến".

Nguồn: youtube/gametv

https://www.youtube.com/watch?v=_k4ghBAeBWo