Clip Aoe: Trận cầm Pal cân 2 của Tiểu Bạch Long kèo 44 TB-HN.

>>> Clip Aoe: Chim Sẻ Đi Nắng Vs Tiểu Thủy Ngư (Random) ngày 6/10/2015

>>> Clip Aoe: Bài công phù đập dân đậm chất Chim Sẻ

Video Aoe: Trận cầm Pal cân 2 của Tiểu Bạch Long kèo 44 TB-HN.

Nguồn: youtube/gametv