Clip Aoe: Trận 4vs4 GameTV vs Thái Bình ngày 18/10/2015. Clip Aoe: Trận 4vs4 GameTV vs Thái Bình ngày 18/10/2015, cả hai đều là những team khủng 44 của làng aoe Việt Nam. Cùng theo dõi để có phút dây thú vị nhất.

>>> Clip Aoe: Chim Sẻ Vs Đỗ Thánh solo Shang ngày 16/10/2015

>>> Clip Aoe: Chim Sẻ Vs Đỗ Thánh solo Assy ngày 16/10/2015

Video Aoe: Trận 4vs4  GameTV vs Thái Bình ngày 18/10/2015.

C1

trận 1

trận 2

trận 3

trận 4

 

Nguồn: youtube/gametv