Clip Aoe: Trận 44 Thái Bình Vs Hà Nội - Đón cái rét đầu đông ngày 14/10/2015.

>>> Clip Aoe hay: Shen Long đánh 22 dân 3A đè bẹp Chim Sẻ khó hiểu kèo Shang

>>> Clip Aoe hay: Khủng khiếp "hit and run" của Chim Sẻ khi cầm Hittle

Video Aoe: Trận 44 Thái Bình Vs Hà Nội ngày 14/10/2015.

C1 trận 1,2,3,4,5

trận 1

trận 2

trận 3

trận 4

trận 5

 

Nguồn: youtube/gametv