Clip Aoe: Tổng hợp các lối đánh dị của Aoe Trung Quốc. Chiến thuật nào trước thềm đại chiến AoE Việt - Trung 2015.

>>> Chia sẻ clip Aoe hay: Trận cầm Cathar cân 2 Shang Pho của Chimse

>>> Clip Aoe: Trận cầm Pal cân 2 của Tiểu Bạch Long kèo 44 TB-HN

Video Aoe: Tổng hợp các lối đánh dị của Aoe Trung Quốc.

Nguồn: youtube/gametv

https://www.youtube.com/watch?v=H55eReWVG7A