Clip Aoe Tập luyện 4-4 Thái Bình Vs GameTv ngày 2/11 (C2). Clip Aoe Tập luyện 4-4 Thái Bình Vs GameTv ngày 2/11 (C2), đội hình GameTv gồm: Chim Sẻ, sieu nhi KARATE, Truy Mệnh, Lai Boc Phet, và đội hình Thái Bình gồm có: VietBM, Gunny, HA, TBL.

>>> Clip Aoe: Trận 44 Skyred vs GameTV ngày 26/10/2015 (C3)

>>> Clip Aoe: Trận 44 Skyred vs GameTV ngày 26/10/2015 (C2)

Video Aoe: Tập luyện 4-4 Thái Bình Vs GameTv ngày 2/11 (C2)

trận 1

trận 2

trận 3

trận 4

 

Cùng Wn cập nhật tin tức về giải đấu Aoe Việt Trung sắp tới.

Nguồn: youtube/gametv

http://gametv.vn/video/4-vs-4-thai-binh-vs-gametv-ngay-02-11-2015-blv-bom/