Clip Aoe: Clip Aoe: Hoàng Mai Nhi vs Chiến Tướng 13/10 solo Shang.

>>> Clip Aoe: Khi Chim Sẻ và No.1 kết hợp vẫy e

>>> Clip Aoe hay: Khủng khiếp "hit and run" của Chim Sẻ khi cầm Hittle

Video Aoe: Clip Aoe: Hoàng Mai Nhi vs Chiến Tướng 13/10 solo Shang.

trận 1

trận 2

trận 3

Nguồn: youtube/gametv

https://www.youtube.com/watch?v=9NrVNjiPi1w