Clip Aoe: Chim Sẻ Đi Nắng Vs Tiểu Thủy Ngư (Random) ngày 6/10/2015.

>>> Clip Aoe: Bài công phù đập dân đậm chất Chim Sẻ

>>> Clip Aoe: Thao tác tay Miss Aoe Juliet - Miss "Độc Cô Cầu Bại"

Video Aoe: Chim Sẻ Đi Nắng Vs Tiểu Thủy Ngư (Random) ngày 6/10/2015.

 

 

 

Nguồn: youtube/gamtv 

https://www.youtube.com/watch?v=csEyIqLWGZ4&list=PLF9CAlAz_mAK_uN4QeJ8doIMvaepgws-P&index=1