Clip Aoe: "Clip aoe" Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp 3/3/2015. Đã lâu rồi aoe Việt - Trung mới giao lưu, đây là clip aoe trong lần giao lưu aoe Việt - Trung giữa 2 game thủ Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp trong 2 thể loại solo Shang và solo Assyrian.

>>> "Clip aoe" solo giữa pháo thần Summer và Hittite

>>> "Clip aoe" Chim sẻ Đi Nắng cầm Macedonia cân bản đồ

Dưới đây là tổng hợp các video aoe giữa giữa 2 game thủ Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp. Cùng thưởng thức trận đánh aoe mãn nhãn của 2 game thủ


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Assyrian tập 1


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Assyrian tập 2


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Assyrian tập 3


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Assyrian tập 4


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Assyrian tập 5


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Shang tập 1


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Shang tập 2


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Shang tập 3


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Shang tập 4


Hồng Anh và Tiểu Tiểu Hiệp solo Shang tập 5

Xem thêm: Clip aoe Chim Sẻ solo Shang bá đạo

Nguồn Youtube