Chuyện tình yêu, những nỗi buồn không tên (P2). Thỉnh thoảng ...Tôi hay tự hỏi vị trí của mình trong lòng người khác.... Nhưng rồi , tôi nhận ra....Đừng cố gắng tìm hiểu vị trí của mình trong lòng một ai đó.

Con người...

...Ai cũng có

- Nụ cười và...nước mắt

...Nhưng một số người

" Chỉ cười mà ko khóc"

- Vì họ tin rằngư

Một khi " nụ cười đã tắt"

thì " nước mắt cũng cạn khô"

- Mọi người chỉ thấy " họ cười",

mà ko biết rằng?

- Có những khi

..." Nụ cười chính là nước mắt"

Chuyện tình yêu, những nỗi buồn không tên

----------------------------------------------------------------------------

*Gió thấy không?

...Mưa đang ngồi khóc đấy.

*Thấy Mưa buồn...

...mắt Gió cũng cay cay.

* Nơi xa ấy...

...có một người đang khóc.

* Nhớ một người...

...nước mắt lẫn vào mưa.

* Nước Mắt Rơi...

...Chưa Chắc Lòng Đau Khổ !

* Miệng Mỉm Cười...

...Chưa Hẳn Lòng Đã Vui

* Nước Mắt Rơi Đôi Khi Vì Hạnh Phúc

* Miệng Mỉm Cười Che Đậy Những

Vết Thương.

----------------------------------------------------------------------------
• Thỉnh thoảng ...

- Tôi hay tự hỏi vị trí của mình trong lòng người khác....

• Nhưng rồi , tôi nhận ra....

- Đừng cố gắng tìm hiểu vị trí của mình trong lòng một ai đó.

• Những điều bạn nhận được ...

.............Đôi khi .....................

- Thất vọng nhiều hơn niềm tin !.!

• Vì bạn cứ nghĩ bạn quan trọng....

- Bạn cứ nghĩ bạn là một phần nào đó to lớn...

...trong cuộc đời người mà bạn hằng tin tưởng.

• Nhưng sự thật....

- Dường như bạn chỉ là một phần...

- Có thể lưu lại được...

- Thì cũng có thể xóa được mà thôi....!?!

Xem thêm: Món ăn ngày Tết

Nguồn: goctraitim.vn