Chuyện lạ: "Chim mặt Quỷ" tại Cần Thơ. Ông Nguyễn Hoàng Minh thợ sửa khóa xe tại cần thơ trên đường đi làm về đã bắt được hai con chim "mặt quỷ" giống mặt khỉ...

Nguồn youtube