Chống ung thư: Điểm mặt những thực phẩm phòng chống ưng thư hiệu quả. Sau đây là một số loại thực phẩm rất bổ dưỡng và phòng chống ung thư rất tốt.