Chia sẻ clip Aoe hay: Trận cầm Cathar cân 2 Shang Pho của Chimse. AOE HighLights - Kinh khủng kiếp Cartha của Chim Sẻ đột biến chém bay Shang Pho.

>>> Clip Aoe: Trận cầm Greek chuẩn mực của Chim Sẻ cân 2

>>> Clip Aoe: Trận cầm Greek chuẩn mực của Chim Sẻ cân 2

Video Aoe: Trận cầm Cathar cân 2 Shang Pho của Chimse.

Cùng Wn theo dõi các trận đấu Aoe hay nhất tại đây.

Nguồn: youtube/gametv

https://www.youtube.com/watch?v=8y-Eg1-78Eg