Chết cười với tiểu phẩm "Trễ " của hài Hoài Linh. Tiếp tục với những video hài Hoài Linh mà World News tổng hợp, các bán ẽ có được những giây phút thoải mái cùng với tiểu phẩm hài "Trễ" do nhóm danh hài Hoài Linh, danh hài Trấn Thành và Trường Giang thể hiện...

>> Chết cười với với tiểu phẩm “hàng xóm” của hài Hoài Linh

>> Tổng hợp nhưng tiểu phẩm giả gái hay nhất của hài Hoài Linh

Chết cười với tiểu phẩm "Trễ " của hài Hoài Linh với sự tham gia của Danh hài Trấn Thành, Việt Hương

Theo Youtube