Chết cười với màn Xoay và Xoáy đối đáp nhau. Vì sao phụ nữ thường sống khỏe, sống dai, sống thoải mái hơn đàn ông? Đơn giản vì họ không phải lấy vợ.

tranh-che-vui-hoi-xoay-dap-xoa-5072-9442-1401756642.jpg

Thâm thế!

tranh-che-vui-hoi-xoay-dap-xoa-9440-6585-1401756642.jpg

99% đàn ông đồng ý với câu trả lời này.

tranh-che-vui-hoi-xoay-dap-xoa-3785-2461-1401756642.jpg

Chuẩn không cần chỉnh.