Chết cười với "bệnh khoe khoang" trong hài Hoài Linh. Mượn câu chuyện về thói thích khoe của một bộ phận người Việt, nhóm hài Hoài Linh đã xây dựng nên tiểu phẩm "Bệnh khoe khoang". Thông qua những tiếng cười vui vẻ, nhẹ nhàng, vở kịch muốn truyền tải tới khán giả những thông điệp về cuộc sống và con người sâu sắc

>> Chết cười với tiểu phẩm "Trễ " của hài Hoài Linh

>> Chết cười với với tiểu phẩm “hàng xóm” của hài Hoài Linh

Chết cười với "bệnh khoe khoang" trong hài Hoài Linh, hài Trấn thành