Chân dài: Ngắm dàn chân dài đình đám của ông bầu Khắc Tiệp. Ông bầu Khắc Tiệp là ông bầu 'sở hữu' dàn chân dài đình đám, nổi tiếng nhất Việt Nam. Hãy cùng ngắm nhan sắc cũng như đôi chân dài miên man của dàn chân dài của ông bầu Khắc Tiệp.

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-1-.jpg

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-2-.jpg

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-3-.jpg

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-4-.jpg

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-5-.jpg

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-6-.jpg

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-7-.jpg

chan-dai-cua-ong-bau-khac-tiep-8-.jpg

Nguồn ohdep.net