Câu đối Tết Ất Mùi 2015 độc đáo nhất. Năm hết Tết đến, chơi câu đối Tết là truyền thống và cũng là kế thừa di sản văn hoá của cha ông.

Đời đời nối chí

Lộc lộc trường xuân

 

Gia gia phú quý

Hạ hạ dư ngân

 

Thu thu trang trọng

Trẻ trẻ minh tâm

 

Lão lão mãn nguyện

Đông đông quây quần

Câu đối Tết Ất Mùi 2015 hay nhất

 

Mai mai chớm nụ

Lộc lộc trường xuân

 

Lan đua phú quý

Hạ rắc kim ngân

 

Thu thu vàng cúc

Trẻ trẻ vinh thân

 

Già, đời ấm áp

Đông, trúc quây quần

 

Tổ tông công đức thiên nhiên thịnh

Tử hiền tôn hiếu vạn địa vinh

 

Tết đã bao đời sau trước ngàn lần Tết lại Tết

Xuân không có tuổi đi về muôn thủa xuân càng xuân

Xem thêm: Câu chúc Tết ý nghĩa

Nguồn:internet