Câu đối Tết, những câu đối hay nhất ca ngợi Bác Hồ. Chơi câu đối là một nét đẹp của ngày Tết cổ truyền người Việt, ngoài ra thông qua câu đối tác giả cũng muốn thể hiện tình cảm cũng như ca ngợi nhân vật anh hùng, cùng thưởng thức những câu đối hay nhất ca ngợi Bác Hồ.

>> Những câu chúc Tết hay nhất 2015

Câu đối ca ngợi Bác Hồ số 1:

Lo vì dân, nghĩ vì dân, vui khổ cũng vì dân, dốc chí thờ dân

Công Bác với dân thiên thu bất tận.

Bố gọi Bác, con gọi Bác, cháu chắt lại gọi Bác, nối dòng theo Bác

Lòng dân mong Bác vạn thọ vô cương.

Câu đối ca ngợi Bác Hồ số 2:

Cổ nguyệt chiếu sơn hà

Sĩ tâm quang nhật nguyệt.

Câu đối ca ngợi Bác Hồ số 3:

Vầng trăng cổ chiếu tỏ núi sông

Lòng kẻ sĩ sáng như nhật nguyệt

Câu đối ca ngợi Bác Hồ

Câu đối ca ngợi Bác Hồ số 4:

Chí khí anh hùng. Lịch sử vĩnh lưu danh Ái Quốc

Minh tinh lãnh tụ. Nhân dân đồng tác nghiệp Tất Thành.

Câu đối ca ngợi Bác Hồ số 5:

Lo vì dân, nghĩ vì dân, vui khổ cũng vì dân, dốc chí vì dân, công Bác với dân, thiên thu bất tận!

Bố gọi Bác, con gọi Bác, cháu chắt lại gọi Bác, nối dòng theo Bác, lòng dân mong Bác vạn thọ vô cương!

Câu đối ca ngợi Bác Hồ số 6:

Chí khí tráng sơn hà, Nam Bắc anh hùng duy hữu nhất.

Minh tinh quang vũ trụ, Á Âu hào kiệt thị vô song!

Tổng hợp