Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P8). Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua, câu đối Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt từ xa xưa, cùng điểm qua những câu đầy đầy ý nghĩa nhất sau:

Câu đối Tết số 172

Đường Sán trường canh Trưng thượng thọ

Danh đăng sĩ tich thí hồng tài.

Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ

Tên nêu bảng sĩ thử tài năng.

Câu đối Tết số 173

Đường bắc huyên hoa vinh trú cẩm

Giai tiên quế tử phún thiên hương.

Nhà bắc hoa huyên tươi vẻgấm

Trước thềm cây quế tỏa hương trời.

Câu đối Tết số 174

Lĩnh thượng Mai hoa báo hỉ tín

Đình tiền xuân thụ hộp hương linh.

Hoa mai đầu núi báo tin vui

Cây xuân sân trước nâng cao tuổi.

Câu đối Tết số 175

Nguyện từ mẫu thiên niên bất lão

Chúc tùng bách vạn tải trường thanh.

Mong mẹ hiền ngàn năm vẫn trẻ

Chúc tùng bách muôn thuở còn xanh.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_8

Câu đối Tết số 176

Kim nhật chính phùng huyên thảo thọ

Tiền thân hợp thịhạnh hoa tiên.

Hôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ

Kiếp trước hẳn là hạnh hoa tiên.

Câu đối Tết số 177

Bạch đầu giai lão

Đồng tâm vĩnh kết

Đầu bạc cùng già

Đồng tâm kết mãi.

Câu đối Tết số 178

Uyên ương tị dực

Phu phụ đồng tâm.

Uyên ương liền cánh

Chồng vợ đồng lòng.

Câu đối Tết số 179

Đồng tâm sinh sản hảo

Hợp ýcảm tình thâm.

Đồng tâm làm ăn tốt

Hợp ý cảm tình sâu.

Câu đối Tết số 180

Tài cao Anh Vũ phú

Xuân nhập Phượng hoàng lâu

Tài cao phú Anh Vũ

Xuân vào lầu Phượng hoàng.

Câu đối Tết số 181

Lam điền tăng chủng ngọc

Hồng diệp tự đề thi.

Lam điền thêm giống ngọc

Lá thắm tự đề thơ.

Câu đối Tết số 182

Nhiếp thành song bích ảnh

Đế kết bách niên hoan.

Chụp thành bức ảnh đôi

Thắt giây mừng trăm tuổi.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_9

Câu đối Tết số 183

Phượng hoàng minh thụy thế

Cầm sắt phổ tân thanh.

Phượng hoàng kêu đời thịnh

Cầm sắt phổ tân thanh.

Câu đối Tết số 184

Hỉ kiến hồng mai phóng

Lạc nghinh thục nữ lai.

Mừng thấy mai hồng nở

Vui đón thục nữvề.

Câu đối Tết số 185

Tứ quí hoa trường hảo

Bách niên nguyệt vĩnh viên.

Bốn mùa hoa đều nở

Trăm năm trăng vẫn tròn.

Câu đối Tết số 186

Lương nhật lương thời lương ngẫu

Giai nam giai nữ giai duyên.

Ngày tốt, giờ tốt, tốt đôi

Trai đẹp, gái đẹp, đẹp duyên.

Câu đối Tết hay nhất số 187

Hạm ngoại hồng mai cạnh phóng

Thiềm tiền tử yến song phi.

Ngoài hiên mai hồng đua nở

Trước thềm tử yến sánh bay.

Câu đối Tết số 188

Giai ngẫu bách niên hảo hợp

Tri âm thiên lí tương phùng.

Đôi đẹp trăm năm hòa hợp

Tri âm ngàn dặm, gặp nhau.

Câu đối Tết số 189

Nhất môn hỉ khánh tam xuân noãn

Lưỡng tính hân thành bách thế duyên.

Một cửa đón mừng ba xuân ấm

Hai họvui chúc trăm năm duyên.

Câu đối Tết số 190

Nhất thiên hỉ kết thiên niên lữ

Bách tuế bất di bán thốn tâm.

Một sớm mừng kết bạn ngàn năm

Trăm tuổi không thay lòng nửa tấc.

Nguồn:mynghehaiminh.vn