Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P7). Câu đối làm cho Tết Việt được chọn vẹn, hãy sắm ngay cho mình một câu đối Tết hay và ý nghĩa trong những câu đối sau nhé!

Câu đối Tết số 151

Thiên hà cấp thủy câu cung phấn

Nguyệt quật trâm hoa nhiễm ngự hương.

Thiên hà dẫn nước cho cung phấn

Hang nguyệt hoa trâm đượm ngự hương.

Câu đối Tết số 152

Mặc lãng nghĩ tòng đào lãng noãn

Bút hoa tảo hướng chúc hoa khai.

Sóng mực chừng theo ấm sóng đào

Bút hoa sớm hướng vui hoa đuốc.

Câu đối Tết số 153

Cần hương sơ tú đào nguyên động

Quếảnh trường tùy nguyệt quật nhân.

Hương cần mới tỏ động đào nguyên

Bóng quế dõi theo người dưới nguyệt

Câu đối Tết số 154

Đào thục Dao Trì tam thiên tuế nguyệt

Trù thiêm hải ốc nhất bách xuân thu.

Ba ngàn năm tháng, đào chín dao trì

Trăm năm tuổi tác, dựng thêm nhà biển.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_6

Câu đối Tết số 155

Nhạc tấu vân ngao ca bách tuế

Đức huy đồng sử chúc thiên thu.

Nhạc tấu vân ngao, mừng trăm tuổi

Đức ghi đồng sử, chúc ngàn năm.

Câu đối Tết 2015 số 156

Tế liễu doanh trung thân thục nữ

Yêu đào hoa lý chỉ quân phù.

Chốn doanh liễu gần kề thục nữ

Vẻ đào tơ nay chỉ quân phù.

Câu đối Tết số 157

Ngọc chất kim trang thừa tướng lược

Khinh cừu hoãn đới giáo giai nhân.

Vàng ngọc y trang, theo tướng lược

Áo cừu đai nhẹ, dặn giai nhân.

Câu đối Tết số 158

Đa thiểu nhân thống điệu tư nhân nan tái đắc

Thiên bách thế tối thương thử thế bất trùng lai.

§ ôi ba người thương tiếc –người này khó lại có

Trăm ngàn thuở xót xa –đời ấy chẳng hai lần.

Câu đối Tết số 159

Thiếu giả vong, lão giả tồn số thành nan trắc

Thiên chi nhai, địa chi giác tình bất khả chung.

Trẻ chết, già còn, sống chết số trời khôn biết

Chân trời, góc biển, mất còn tình nghĩa khó quên.

Câu đối Tết số 160

Đồng tâm tối tương thân ức bạch phát thanh đăng tạc dạ thượng bồi liên dạ thoại

Danh sơn kỳ cộng vãng thán thiên mục nhạn đãng thử thân vô phục tịnh kiên du.

Một bụng thân nhau, nhớ khi tóc bạc đèn xanh, năm trước vẫn còn đêm chuyện vãn.

Non cao ước hẹn, đáng tiếc lưng trời cánh nhạn, thân này đâu được sánh vai chơi.

Câu đối Tết số 161

Phương hướng quảng cung thập tảo thái

Tùy tòng nguyệt quật thám thiên hương.

Hướng tới quảng cung lượm rau quý

Dõi theo hang nguyệt kiếm hương trời.

Câu đối Tết số 162

Trúc ảnh nhưng giai thân ảnh tại

Mặc hoa tận đới lệ hoa phi.

Ảnh trúc vẫn làthân ảnh đấy

Mực hoa đem hết lệ hoa bay.

Câu đối Tết số 163

Hảo mộng miểu nan tầm bạch tuyết dương xuân tuyệt điệu cánh thành quảng lăng tán.

Tri âm năng hữu kỷcao sơn lưu thủy thương tâm vĩnh đoạn Bá Nha cầm.

Mộng đẹp khó tìm, nhờ Bạch Tuyết dương xuân mà khúc hát Quảng lăng được soạn.

Tri âm mấy kẻ, tưởng cao sơn lưu thủy nên cây đàn Bá Nha đập tan.

Câu đối Tết số 164

Giáo dục thâm ân chung thân cảm đái

Hạo nhiên chính khí vạn cổ trường tồn.

Dạy dỗơn sâu, trọn đời tưởng nhớ

Hạo nhiên chính khí, muôn thuở vẫn còn.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_7

Câu đối Tết số 165

Thụy ái đường trung lai yến hạ

Tường lâm tất hạ khánh loan minh.

Nhà phủ mây lành yến đến mừng

Bên gối niềm vui loan lại chúc.

Câu đối Tết số 166

Mỹ hoán mỹ luân hạ lai yến tước

Nghi gia nghi thất mộng chiếm hùng bi.

Đẹp vẻ, đẹp thay, yến tước lại mừng

Nên nhà, nên cửa, hùng bi gặp mộng.

Câu đối Tết số 167

Kim ốc huy hoàng nhiêu ngũ thái

Ngọc tiêu liệu lượng triệt tam tiêu.

Rực rỡ nhà vàng đầy năm vẻ

Nỉnon tiêu ngọc suốt ba đêm.

Câu đối Tết số 168

Phượng các loan vi tịnh diệu huy đề diệp đềdanh cộng tiễn hưu thanh điệp điệp.

Lộc minh lân chỉ đồng canh vịnh nghi gia nghi quốc tranh khoa hỉ sự trùng trùng.

Gác phượng màn loan đều rực rõ, nêu tên nêu tuổi cùng cất tiếng vui rộn rã

Hươu tộ bước lân cùng ca hát, nên nhànên cửa, tranh khoe việc hỷ râm ran.

Câu đối Tết số 169

Gia học hữu uyên nguyên khán quế tử vọng trọng kiều môn tri nghệ uyển mục quan thế đức

Hoa điện đa cẩm tú hỷ lan tôn trang thôi mai vận tín hương liêm diệc tải văn chương.

Nếp nhà học có nguồn, thấy con quế cửa cao vọng trọng, biết vườn đẹp trồng cây đức tốt

Hoa cài như gấm thêu, mừng cháu lan vẻ đẹp sắc mai, tin điểm trang cũng có văn chương.

Câu đối Tết số 170

Tụ lạc sự ư nhất đường đề danh hợp cẩn bích thủy lam kiều song hoán thái

Lưu phương huy ư thiên tải kinh quốc nghi gia thanh vân hồng diệp tịnh tăng huy.

(Dĩ thượng tử quýtôn hôn.)

Họp chuyện cũ ở một nhà, vinh quy nạp thái, nước biếc cầu lam hai vẻ đẹp

Lưu tiếng thơm cho muôn thuở, giúp nước nên nhà, mây xanh lá thắm thảy huy hoàng.

(Trên đây là nói về con thành đạt cháu lấy vợ.)

Câu đối Tết số 171

Niên chu hoa giáp vinh dao đảo

Đình trưởng chi lan ánh ngọc đường.

Tuổi tròn hoa giáp thơm danh tiếng

Sân mọc chi lan rạng cửa nhà.

Xem thêm: Câu chúc Tết hay nhất

Nguồn: mynghehaiminh.vn