Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P6). Trọn bộ câu đối Tết 2015 hay nhất, chơi câu đối Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt từ xưa, cùng thưởng thức nhé!

Câu đối Tết số 126

Phú nghi gia thất xuân phong tảo

Mộng diệp hùng bi thế trạch trường.

Phú nên gia thất gió xuân sớm

Mộng lá hùng bi phúc trạch dài.

Câu đối Tết số 127

Yên chi hương mãn phù dung trướng

Hoa chúc quang trình cẩm tú vi.

Hương yên chi tỏa trướng phù dung

Rạng đuốc hoa soi nơi màn gấm.

Câu đối Tết số 128

Xuân phong liễu nhứ song phi yến

Dạ vũ thanh đăng vạn quyển thư.

Gió xuân bông liễu bay đôi yến

Mưa tối đèn xanh vạn quyển hay.

Câu đối Tết số 129

Hồng diệp lưu câu lai hảo cú

Hoàng hoa mãn kính sấn tân trang.

Lá đỏ theo dòng gửi câu đẹp

Hoa vàng đầy lối vướng tân trang.

Câu đối Tết số 130

Nguyệt chiếu bích động song phượng thái

Phong lưu dương liễu ngẫu oanh minh.

Động biếc trăng soi ngời cặp phượng

Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh.

Câu đối Tết số 131

Thiên phi phượng bốc xuân bình noãn

Nãi mộng hùng chiêm trú cẩm trường.

Màn xuân ấm ngàn lần bói phượng

Đêm huyền sâu trong mộng đoán hùng.

Câu đối Tết số 132

Cẩm sắt thanh trung loan đối ngữ

Ngọc mai hoa tế phượng song phi.

Đàn sắt tiếng trong loan đổi giọng

Hoa mai vẻ ngọc phương đôi bay.

Câu đối Tết số 133

Hoa đường thái kết quan loan vũ

Tú các ty liên khán phượng phi.

Nhà hoa lụa tết xem loan múa

Gác đẹp tơ sen ngắm phượng bay.

Câu đối Tết số 134

Bôi giao ngọc dịch phi anh vũ

Nhạc tấu quỳnh tiêu dẫn phượng hoàng.

Chén mời nước ngọc bay anh vũ

Nhạc tấu tiêu quỳnh dẫn phượng hoàng.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_4

Câu đối Tết số 135

San hô song lý càn khôn đại

Đại mội diên tiền nhật nguyệt trường.

Trước cửa san hô trời đất lớn

Trên yến đồi mồi tháng ngày dài.

Câu đối Tết số 136

Tú các đăng minh uyên ương tịnh lập

Trang đài chúc lệ phỉ thúy đồng thê.

Đèn soi gác đẹp uyên ương bên nhau

Đuốc chiếu trang đài phỉ thúy cùng đậu.

Câu đối Tết số 137

Dịch viết: càn khôn định hĩ

Thi vân: chung cổ lạc chi.

Dịch nói: càn khôn định vậy

Thi rằng: chiêng trống vui thay.

Câu đối Tết số 138

Bất hoặc đản tòng kim nhật thủy

Tri thiên do đắc thập niên lai.

Kể từ nay xem như bất hoặc

Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên.

Câu đối Tết số 139

Chính khí cao lăng đồng trụ Bắc

Tinh anh trường dẫn Hát giang Nam.

Chính khí cao vời đồng trụ Bắc

Tinh anh còn mãi Hát Giang Nam.

Câu đối Tết hay nhất 2015 số 140

Phiêu hương suy quế tử hỉ viên kiều đắc lộ vạn lí cửu tiêu ưng tỵ dực

Cửán tiễn lan tôn khoái tú các thôi trang nhất đường tam đại khánh tề my.

Hương bay giục con quế, mừng đường quan nhẹ bước, muôn dặm chín tầng cùng sát cánh.

Tiệc đặt mừng cháu lan, sướng gác cao áo đẹp, ba đời một cửa chúc ngang mày.

Câu đối Tết số 141

Huyên thảo hàm phương thiên tuế diệm

Cúc hoa hương động ngủ chu tân.

Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi

Hoa cúc hương bay nắm gốc mới.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_5

Câu đối Tết số 142

Cung kiệm ôn lương nghi gia thụ phúc

Nhân ái đốc hậu địch thọ bảo niên.

Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc

Nhân ái trung hậu tuổi thọ bình yên.

Câu đối Tết số 143

Cửu tuần khánh diễn thiên thu hỉ kiến huyên hoa chiêm ngọc lộ.

Tứ đại xưng thương thất nguyệt hân quan bảo thụ ái kim phong.

Chín mươi chúc thọ ngàn năm mừng thấy hoa huyên đầm sương ngọc

Bốn đời thành đạt, tháng bảy vui xem cây quý ngợp gió thu.

Câu đối Tết số 144

Thử lão cánh tiêu điều hạnh hữu cao văn thùy vũtrụ

Bình sinh hoài đại chí quảng tài đào lý tại nhân gian.

Già cả thấy quạnh hiu, may có sách hay trùm vũ trụ

Một đời ôm chí lớn, rộng gieo đạo lý ở nhân gian.

Câu đối Tết số 145

Mộng bút hiền tự thiêm nhất hữu

Bồi lan thụy ứng úy song thân.

Mộng bút con theo thêm một bạn

Vun lan điềm tốt thỏa hai thân.

Câu đối Tết số 146

Tái dạ chúc hoa khai hảo dạ

Thiếu niên cẩn tửu khánh diên niên.

Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng

Tuổi trẻ vui duyên chúc tuổi già.

Câu đối Tết số 147

Khoái đổ da quan tôn tiếu mạnh

Toàn chiêm thằng vũ chấn gia thanh.

Mừng nên người lớn được ban rượu

Noi theo tiên tổ rạng danh nhà.

Câu đối Tết số 148

Đoan nguyệt lương nam hài phượng hữu

Lai xuân thiên thủy dược long tôn.

Tiết Ất Mùi con trai dựng vợ

Xuân sang năm trời mở cháu trai.

Câu đối Tết số 149

Cát diệp tam thu do mạnh tiếu

Tường chiêm tứ đại điệp phân cam.

Mừng đã ba đời còn rượu chúc

Vui xem tứ đại họ càng đông.

Câu đối Tết số 150

Phong tống cần hương phiên nghệ uyển

Nguyệt di quế ảnh ái cầm phòng

Gió thổi hương cần đến vườn đẹp

Trăng rời bóng quế rợp cung đàn.

Xem thêm: Lời chúc mừng năm mới 2015

Nguồn: mynghehaiminh.vn