Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P5). Xin chân trọng giới thiệu bộ câu chúc Tết hay ý nghĩa nhất 2015.

Câu chúc Tết số 101

Tú các uyên ương sơn hải cố

Động phòng cầm sắt địa thiên trường.

Bền non biển uyên ương gác đẹp

Vững đất trời cầm sắt động phòng.

Câu chúc Tết số 102

Chu Triệu quốc phong tằng huấn tử

TạVương giai ngẫu tự nghi gia.

Chu, Triệu từng dạy con quốc phong

Vương, Tạchuyện nghi gia giai ngẫu.

Câu chúc Tết số 103

Khúc lễ tam thiên long mạc nhạn

Quốc phong thập ngũ thủ quan thư.

Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn

Mười lăm quốc phong đầu quan thư.

Câu chúc Tết số 104

Tuyết ánh thu đài lan diệp mộng

Mai huy tú các mạo trâm hoa.

Mây rực đài cao mộng lan diệp

Mai bừng gác đẹp vẻ trâm hoa.

Câu chúc Tết số 105

Nhân gian cẩm tú nhiễu kim ốc

Thiên thượng sinh ca tống ngọc lân.

Gấm vóc nhân gian quây nhàvàng

Sinh ca thượng giới tiễn lân ngọc.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_2

Câu chúc Tết số 106

Vận lưu tương vĩnh tam thiên hiệp

Mộng nhiễu vu sơn thập nhị phong.

Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy

Mười hai ngọn vu sơn mộng quanh.

Câu chúc Tết số 107

Thanh đăng dạ vũ tư văn tảo

Lam điền xuân sắc thượng la y.

Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật

Xuân sắc lam điền đẹp áo hoa.

Câu chúc Tết số 108

Nhất khúc dương xuân ca túcác

Mãn liêm minh nguyệt chiếu hồng trang.

Một khúc dương xuân ca gác đẹp

Đầy rèm trăng sáng chiếu hồng trang.

Câu chúc Tết số 109

Thái bút hỉ đề hồng diệp cú

Hoa đường hân tụng thái tần thi.

Bút giỏi đề thơ trên láthắm

Nhà hoa ngâm vịnh khúc rau tần.

Câu đối Tết hay nhất số 110

Xuân sơn đạm thí lăng vân bút

Hồng tụtân phiên bác nghị thư.

Non xuân tạm trổ bút tài cao

Vạt đỏ phất phơ lời tán rộng.

Câu chúc Tết số 111

Tú các vân ngưng kim phượng vũ

Cẩm trì xuân noãn ngọc long phi.

Mây ngưng gác đẹp phượng vàng múa

Xuân ấm hồ xinh rồng ngọc bay.

Câu chúc Tết số 112

Bách xích ty la hân hữu thác

Thiên niên cầm sắt vĩnh hòa minh.

Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác

Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa.

Câu chúc Tết số 113

Loan phượng hòa minh xương bách thế

Kỳ lân thụy diệp khánh thiên linh.

Loan phượng hót chung mừng trăm thuở

Kỳ lân điềm tốt chúc ngàn năm.

Câu chúc Tết số 114

Thi lễ đình tiền ca yểu điệu

Uyên ương bút hạ triển kinh luân.

Sân thi lễ lời ca yểu điệu

Bút uyên ương gợi mở kinh luân.

Câu chúc Tết số 115

Hoa đường thúy mạc xuân phong chí

Tú các kim bình thự sắc khai.

Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc

Rạng sáng soi gác tía màu vàng.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_3

Câu chúc Tết số 116

Cẩm đường hỉ kiến song tinh tụ

Tú các hân siêm bách tử đồ.

Nhà đẹp mừng hai sao tụ hội

Gác hoa vui trăm trẻ tranh treo.

Câu chúc Tết số 117

Nhất sắc hạnh hoa hương thập lý

Lưỡng hàng chúc ảnh diệu tam canh.

Một sắc hoa mơ hương chục dặm

Hai hàng đuốc thắp sáng ba canh.

Câu chúc Tết số 118

Chúc hoa thái ánh phù dung các

Cẩn tửu hương phù hổ phách bôi.

Đuốc hoa rực rỡ gác phù dung

Rượu cẩn nổi hương ly hổ phách.

Câu chúc Tết số 119

Nguyệt hạ thái nga lai khóa phượng

Vân gian tiên khách cận thừa long.

Người đẹp dưới trăng vui với phượng

Tiên khách đường mây thoả cưỡi rồng.

Câu chúc Tết số 120

Thái chúc song huy hoan hợp cẩn

Thanh ca nhất khúc vịnh nghi gia.

Vui hợp cẩn hai lần đuốc sáng

Vịnh nghi gia một khúc ca thanh.

Câu chúc Tết số 121

Lũ kết đồng tâm sơn hải cố

Thụ thành liên lý địa thiên trường.

Kết mối đồng tâm non biển chặt

Cây thành liền rễ đất trời lâu.

Câu chúc Tết số 122

Quỳnh lâu nguyệt giảo nhân như ngọc

Tú các hoa hương tửu tự lan.

Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc

Gác đẹp hương hoa rượu ngát hương.

Câu chúc Tết số 123

Đình thước thanh trung trình bạch bích

Hồng vân thâm xứng ộ lam kiều.

Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng

Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam.

Câu chúc Tết số 124

Nguyệt ánh châu liêm hân cẩn hợp

Mộng thành túcác triệu lân tường.

Trăng sáng rèm châu vui hợp cẩn

Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành.

Câu chúc Tết số 125

Xuân phong lục liễu phi anh vũ

Dạ vũ thanh đăng dẫn phượng hoàng.

Gió xuân liễu biếc đón anh vũ

Mưa tối đèn xanh dắt phượng hoàng.

Xem thêm: Câu chúc Tết cha mẹ

Nguồn:mynghehaiminh.vn