Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P4). Cùng thưởng thức những câu đối Tết hay nhất mọi thời đại. Hãy chọn cho mình một câu đối ý nghĩa nhất làm quà cho người thân vào dịp Tết này nhé

Câu đối Tết số 76:

Vị thuỷ nhất can nhàn thí điếu.

Vũ lăng thiên thụ tiếu hành chu.

Bên giòng sông vị thả câu chơi.

Rừng rậm vũ lăng cười thuyền dạo.

Câu đối Tết số 77

Bát tuần thả hiến dao trì thuỵ.

Kỷ đại đồng chiêm Bảo vụ huy.

Chốn Dao trì tám mười hiến thuỵ.

Chòm Bảo vụ mấy thuở cùng xem.

Câu đối Tết số 78

Bát trật khang cường xuân bất lão.

Tứthời kiện vượng phúc vô cùng.

Tám chục chưa giàxuân vẫn mạnh.

Bốn mùa khỏe sức phúc vô cùng.

Câu đối Tết số 79

Cửu trật tằng lưu thiên tải thọ.

Thập niên tái tiến bách linh thương.

Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ.

Mười năm lại chúc chén trăm năm.

Câu đối Tết 2015 số 80

Cửu thập xuân quang đường tiền hoạt Phật.

Tam thiên giáp tý sơn thượng linh xuân.

Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống.

Ba ngàn giáp tý, trên núi xuân thiêng.

Câu đối Tết số 81

Thiên biên tương mãn nhất luân nguyệt.

Thế thượng hoàn chung bách tuếnhân.

Chân trời rực rỡ một vành nguyệt.

Dưới đất chuông mừng người chẴn trăm.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất

Câu đối Tết số 82

Cổhy dĩ thị tầm thường sự.

Thượng thọvưu đa Bách tuế nhân.

Đã nhàm câu nói: xưa nay hiếm.

Trăm tuổi ngày nay đã lắm người.

Câu đối Tết số 83

Gia trung tảo nhưỡng thiên niên tửu.

Thịnh thế trường ca bách tuế nhân.

Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm.

Đời thịnh luôn khen người trăm tuổi.

Câu đối Tết số 84

Nguyệt ế quế hoa diên thất trật.

Đình lưu huyên thảo mậu thiên thu.

Hoa quế trăng soi mừng bảy chục.

Cỏhuyên sân mọc rậm ngàn thu.

Câu đối Tết số 85

Huyên vinh bắc địa niên hy thiểu.

Vụ hoán nam thiên nhật chính trường.

Cỏhuyên đất bắc năm chừng ngắn.

Sao vụ trời nam ngày vấn dài.

Câu đối Tết số 86

Bích hán vụ tinh huy thất trật.

Thanh dương huyên thảo mậu thiên thu.

Sao vụ sông ngân sáng bảy chục.

Cỏhuyên trời rạng rậm ngàn thu.

Câu đối Tết số 87

Tửu nhưỡng đồ tô thương thất trật.

Đào khai độ sóc chúc tam thiên.

Rượu ngọt bày ra mừng bảy chục.

Hoa đào chớm nở chúc ba ngàn.

Câu đối Tết số 88

Cáo bí ngũ hoa đường liên tứ đại.

Thương xưng cửu nguyệt phúc diễn tam đa.

Rực rỡnăm màu nhà liền tứ đại.

Rượu mừng tháng chín phúc đủtam đa.

Câu đối Tết số 89

Cúc tửu khánh hy linh, tam tử hỷ canh tam chúc.

Huyên hoa thi cẩm thuế, cửu thu tần tụng cửu như.

Tuổi hiếm xưa nay, rượu cúc ba con mừng ba chén.

Khăn thêu rực rỡ hoa huyên chín tháng chúc chín như.

( Tháng chín thọ, sinh ba con.)

Câu đối Tết số 90

Thọ khánh bát tuần quang cẩm thuế.

Thời phùng ngũ nguyệt tuýbàn đào.

Thọ chúc tám tuần khăn rực rỡ.

Năm qua năm tháng rượu bàn đào.

Câu đối Tết số 91

Tứ đại ban y vinh điệt thọ.

Bát tuần bảo vụ khánh hà linh.

Bốn đời áo đỏmừng thêm thọ.

Tám chục vụ tinh chúc tuổi cao.

Câu đối Tết số 92

Vụtinh hiến huy tăng thu sắc.

Huyên thảo phu vinh khánh điệt niên.

Sao vụ sáng ngời đẹp vẻthu.

Cỏ huyên thắm sắc mừng cao tuổi.

Câu đối Tết số 93

Huyên thảo điệt linh thiêm túsắc.

Lê viên khách thọ bá huy âm.

Cỏ huyên năm tháng thêm tươi đẹp.

Vườn lê chúc thọ rộn âm thanh.

Câu đối Tết số 94

Thu dạ vụ tinh huy khúc chính.

Điệt niên huyên thảo khánh hàlinh.

Sao vụ đêm thu ngời vẻ sáng.

Cỏ huyên năm tháng chúc lâu dài.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_1

Câu đối Tết số 95

Bát tuần thảhiến dao trì thuỵ.

Tứ đại đồng chiêm Bảo vụ huy.

Dao trì hiến điềm lành tám chục.

Bảo vụ cùng soi tỏbốn đời.

Câu đối Tết số 96

Huyên thảo phu vinh thọ diên bát trật.

Vụ tinh hoán thái khánh diễn thiên thu.

Cỏhuyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi.

Sao vụ sáng ngời chúc mừng ngàn tuổi.

Câu đối Tết số 97

Bát trật hoa diên hân vũ thái.

Thiên niên Bảo vụ hỷ sinh huy.

Tám chục tiệc hoa mừng múa đẹp.

Ngàn năm Bảo vụ rạng niềm vui.

Câu đối Tết số 98

Tửloan đối vũ lăng hoa kính

Hải yến song phi đại mội lương.

Kính lăng hoa tử loan múa cặp

Xà đồi mồi hải yến đậu đôi.

Câu đối Tết số 99

Động phòng kính lý khoa song mỹ

Khổng tước bình trung vịnh nhịnam.

Động phòng gương sáng khoe song mỹ

Khổng tước trong rèm vịnh nhịnam.

Câu đối Tết số 100

Tiên Dung lam điền hân chủng ngọc

Nguyệt Nga kim ốc cảnh minh kê.

Chốn lam điền Tiên Dung gieo ngọc

Nơi nhàvàng Nguyệt Nga nhắc gà.

Xem thêm: Câu chúc Tết 2015 hay nhất

Nguồn: mynghehaiminh.vn